YẾN NGUYÊN TỔ

Tổ Yến được hái từ hệ thống các nhà yến của YẾNHOME.

YẾNHOME chỉ cung cấp tổ yến loại 1, đây là loại tổ có ít lông bám vào, thời gian tích trữ hàm lượng chất dinh dưỡng cao.

Các sợi yến được đảm bảo dai, chắc, rất ít hao hụt trong quá trình tinh chế, cũng như bị hòa tan trong quá trình chế biến.